Beëdigde vertaling

Vaak is voor officiële instanties (rechtbank, gemeente) een beëdigde, gewaarmerkte vertaling nodig. U kunt hierbij denken aan documenten als akten of documenten van de burgerlijke stand, notariële akten, opleidingsdiploma's, getuigschriften en bewijsstukken. Een beëdigde vertaler is bevoegd om dergelijke documenten te vertalen.

Beëdigde vertalingen moeten officieel onlosmakelijk aan de originele documenten vastgemaakt worden. Ook worden ze voorzien van stempels van de vertaler. Soms vraagt de ontvangende partij om extra zekerheid dat de vertaling door een beëdigd vertaler is opgesteld, hiervoor kunnen wij een apostille van de rechtbank verzorgen. Met deze apostille heeft u zekerheid dat de beëdigde vertaler daadwerkelijk staat geregistreerd in het landelijk Rbtv (Register beëdigde tolken en vertalers).