Handleiding vertalen

Of het nu gaat om een gebruikershandleiding of een uitgebreide technische handleiding bij een nieuw product. Bij het vertalen van handleidingen moeten onze vertalers nauwkeurig te werk gaan. Zij moeten rekening houden met alle randvoorwaarden waarbinnen de teksten vertaald moeten worden. Wij streven er altijd naar om een vertaler te selecteren die gedegen kennis heeft van het onderwerp van uw handleiding.

Alfávito vertaalbureau vertaalt de handleidingen van uw producten vanuit het Grieks naar het Nederlands of vice versa. Ook is het mogelijk om een andere taalcombinatie te selecteren, zoals van het Grieks naar het Engels of iedere andere gewenste Europese taal.